DITA E PARË , e Hënë, 6 Shtator 2021

Hapja

Z. Fatmir Besimi

Ministër i Financave, Republika e Maqedonisë së Veriut

Z. Zoran Zaev

Kryetari i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut

Paneli 1: Sfidat globale dhe rajonale dhe perspektivat e rimëkëmbjes dhe rritjes

Folësit

Znj. Anna Bjerde

Nënkryetare e Bankës Botërore për Evropë dhe Azinë Qendrore

Z. Artan Grubi

Zëvendëskryeministri i parë dhe Ministri për Sistemin Politik dhe Marrëdhënie Ndërmjet Bashkësive

Z. Haoliang Ksu

Ndihmës sekretar i përgjithshëm, ndihmës administrator dhe drejtor i Zyra për politik dhe përkrahje të programit, UNDP

Znj. Radmilla Shekerinska

Ministër i Mbrojtjes

H.E. Znj. Kate Marie Byrnes

Ambasadore e Shteteve të Bashkuara të Amerikës

Znj. Majlinda Bregu

Sekretari i Përgjithshëm i RCC

Z. Andrew White

Dekani i Asociuar për Marrëdhëniet me Jashtë , Said Business School, Universiteti i Oksfordit

Moderatori

Z. Walter Deffaa

Këshilltar i Politikës Ekonomike për Zyrën e Kryeministrit

Përmbledhje e shkruar nga:

Akademik Abbylmenaf Bexheti

Rektor SEEU

Paneli 2: Politikat makroekonomike dhe financat publike në periudhën pas pandemisë

Folësit

Z. Fatmir Besimi

Ministri i Financave

Z. Hekuran Murati

Ministër i Financave

Z. Milojko Spajic

Ministër i Financave dhe Mirëqenies Sociale

Z. Besart Kadia

Zëvendës Ministër i Financave dhe Ekonomisë

Z. Alfred Kammer

Drejtori i Departamentit Evropian, FMN

Znj. Linda Van Gelder

Drejtor rajonal i BB për Ballkanin Perëndimor

Znj. Anita Angelovska- Bezhoska

Guvernator

Z. Timco Mucunski

Deputet i Parlamentit

Moderatori

Z. Freek Janmaat

Shef i Seksionit për Çështje Ekonomike, Ndërtimi i Institucioneve dhe CBC, DEU

Përmbledhje e shkruar nga:

Z. Dimitar Kovacevski

Zëvendës ministër i financave

Paneli 3: Qeverisja e mirë dhe kohezioni social

Folësit

Z. Ljupco Nikolovski

Zëvendëskryetar i Qeverisë për luftën kundër krimit dhe korrupsionit

Z. Koen Davidse

Drejtor Ekzekutiv Grupacioni i Bankës Botërore

Z. Oliver Spasovski

Ministër i Punëve të Brendshme

Z. Bojan Maricik

 Ministër i Drejtësisë

Znj Barbara Kolm

Presidente e Institutit Hayek, Drejtor i Qendrës Ekonomike Austriake
dhe Nënkryetar i Bankës Qendrore Austriake

H.E. Z. David Geer

Shef i Delegacionit të Bashkimit Evropian Evropian në RMV

H.E. Znj. Rakell Gallovay

Ambasadorja britaneze në Maqedoninë e Veriut

Moderatori

Z. Dragan Tilev

Këshilltar Shtetëror, Sekretariati për Çështjet Evropiane

Përmbajtje e shkruar nga:

Z. Nikolla Popovski

Universiteti FON

DITA 2, e martë, 7 shtator 2021

Hapje

Folësit

Z. Petre Shilegov

Kryetar i qytetit të Shkupit

Fjalimi i presidentit

Folësit

Z. Stevo Pendarovski

Presidenti i Republikës së Maqedonisë së Veriut

Paneli 4: Investimet Publike dhe Private dhe Konkurrenca

Folësit

Z. Fatmir Bytyqi

Zëvendëskryeministri në çështjet ekonomike, koordinimin e
departamenteve ekonomike dhe investimet

Z. Jurgen Rigterink

EBDR Zëvendës President i Parë

Znj. Lilyana Pavlova

Zv. Presidente e Bankës Evropiane të Investimeve

Z. Kreshnik Bekteshi

Ministër i Ekonomisë

Z. Blagoj Boçvarski

Ministër i Transportit dhe Lidhjeve

Z. Arym Naim

Menaxher rajonal, Europë qëndrore dhe juglindore , IFC

Z. Branko Azeski

Kryetar i Odës Ekonomike të Maqedonisë së Veriut

Znj. Danela Arsovska

 Kryetare e Lidhjes së Odave Ekonomike të Maqedonisë

Z. Nebi Hoxha

President i OEVPM

Moderatori

Z. Aris Vlahos

Kryetar i Shoqatës Greke të Biznesit në Maqedoninë e Veriut

Përmbajtje e shkruar nga:

Z. Trajko Sllavevski

Universiteti “St. Cirili dhe Metodi”

Paneli 5: Ekonomi e zgjuar dhe e gjelbër

Folësit

Z. Paolo Gentiloni

Komisioneri Evropian për Ekonominë

Z. Poll Hillbers

Drejtor ekzekutiv, Fondi Monetar Ndërkombëtar

Z. Masimiliano Paoluçi

Banka Botërore,menaxher i vendit për Kosovën dhe Maqedoninë e Veriut

Z. Naser Nuredini

Ministri i Mjedisit dhe Planifikimit hapsinor

Z. Jeton Shaqiri

Ministër i Shoqërisë së Informacionit dhe Administratës

Z. Arjanit Hoxha

Ministër i Bujqësisë Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujrave

Znj. Olga Sclovscaia

Udhëheqës rajonal, Eurpë dhe Azi qëndrore, MIGA

Znj. Narine Sahakyan

Përfaqësuese rezidente e UNDP Maqedonia e Veriut

Moderatori

Z. Iraj Hashi

Universiteti Staffordshire

Përmbajtje e shkruar nga:

Z. Gligor Bishev

CEO, Banka Sparkasse

Paneli 6: Kapitali njerëzor dhe rritja gjithëpërfshirëse

Folësit

Z. Rolf Wenzel

President i Bankës për Zhvillim të Këshillit të Evropës

Z. Bujar Osmani

Ministër i Punëve të Jashtme

Z .Venko Filipçe

Ministër i Shëndetësisë

Znj. Mila Carovska

Ministër i Arsimit dhe Shkencës

Z. Goran Milevski

Ministër i Vetëqeverisjes Lokale

Znj. Irena Stefoska

Ministër i Kulturës

Z . Harry Patrinos

Menaxher i Praktikës për Arsim të Europës dhe Azisë Qendrore, Banka Botërore

Z. Jamele Rigolini

Drejtuesi i Programit për Zhvillimin Njerëzor – Ballkani Perëndimor

Moderatore

Znj. Nina Fiti

Këshilltare e Kryeministrit të Republikës së Maqedonisë së Veriut

Përmbajtje e shkruar nga:

Z. Zoran Jovanovski

VP, Oda Ekonomike e Maqedonisë së Veriut

Konluza përmbyllëse

Z. Fatmir Besimi

Ministri i Financave

Z. Dimitar Kovacevski

Zëvendës ministër i financave

Znj. Jelena Tast

Sekretare shtetërore

Akademika Abbylmenaf Bexheti

Rektor i SEUU

Z. Nikolla Popovski

Universiteti FON

Z. Trajko Sllavevski

Universiteti “St. Cirili dhe Metodi”

Z. Gligor Bishev

CEO, Banka Sparkasse

Z. Zoran Jovanovski

VP, Oda Ekonomike e Maqedonisë së Veriut

Z. Vladimir Gligorov

WIIW