President @SPendarovski #SEFF2021 
“We cannot fight the global threat separately. We need to act together & together we shall build a safer world with solutions & measures that are based on real data”

💬Governor #RolfWenzel at #SEFF today:

✔️In🇲🇰and #WesternBalkans people see #socialinfrastructure as a priority area for government investment
✔️Underinvestment in social sectors 📈brain drain
✔️#CEB is proud to be a partner for #WB countries for projects with a 💪social focus

MF @Fatmir_Besimi on the Concluding remarks 📣 “If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Thanks to all participants” #SEFF #SEFF2021

Thank you MF @Fatmir_Besimi #TrajkoSlaveski #AbdulmenafBexheti #DimitarKovachevski #GligorBishev @ZJovanovski65 #NikolaPopovski #VladimirGligorov & #JelenaTast for your concluding remarks #SEFF #SEFF2021

President @SPendarovski #SEFF2021 
“We cannot fight the global threat separately. We need to act together & together we shall build a safer world with solutions & measures that are based on real data”

💬Governor #RolfWenzel at #SEFF today:

✔️In🇲🇰and #WesternBalkans people see #socialinfrastructure as a priority area for government investment
✔️Underinvestment in social sectors 📈brain drain
✔️#CEB is proud to be a partner for #WB countries for projects with a 💪social focus

MF @Fatmir_Besimi on the Concluding remarks 📣 “If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Thanks to all participants” #SEFF #SEFF2021

Thank you MF @Fatmir_Besimi #TrajkoSlaveski #AbdulmenafBexheti #DimitarKovachevski #GligorBishev @ZJovanovski65 #NikolaPopovski #VladimirGligorov & #JelenaTast for your concluding remarks #SEFF #SEFF2021

PANELE

Paneli 1:

Sfidat globale dhe rajonale dhe perspektivat e rimëkëmbjes dhe rritjes.

PANELI I

Paneli 2:

Politikat makroekonomike dhe financat publike në periudhën pas pandemisë

PANELI II

Paneli 3:

Qeverisja e mirë dhe kohezioni social

PANELI III

Paneli 4:

Investimet Publike dhe Private dhe Konkurrenca

PANELI IV

Paneli 5:

Ekonomi e zgjuar dhe e gjelbër

PANELI V

Paneli 6:

Kapitali njerëzor dhe rritja gjithëpërfshirëse

PANELI VI

Paneli I

Paneli II

Paneli III

Paneli IV

Paneli V

Paneli VI

Rreth SEFF (FEFSH)

Forumi Ekonomik dhe Financiar i Shkupit (FEFSH) është një nismë e re e Ministrisë së Financave që synon të lehtësojë debatet e politikave publike mbi temat përkatëse për Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe Evropën Juglindore, përmes konferencave vjetore, seminareve të rastit dhe një portal politikash për analizat dhe komentet.

Synimi i tij është të inkurajojë sinergjinë e ideve dhe nismave nga politikëbërësit, përfaqësuesit politikë, partnerët ndërkombëtarë të zhvillimit, shoqërive civile, akademikëve dhe ekspertëve të tjerë dhe të përmirësojë dialogun e politikave tek palët e interesuara mbi temat ekonomike dhe financiare me një shtrirje kombëtare dhe rajonale.

KUSH

Ministria e Financave e Republikës së Maqedonisë së Veriut

ÇFARË

Konferenca e Parë Vjetore – “Rimëkëmbje dhe rritje ekonomike pas COVID-it”

KUR

6-7 shtator 2021

KU

DoubleTree Hilton në Shkup