Besimi: Vazhdojnë diskutimet përmes Platformës SEFF – Mënyra inovative për financimin e investimeve përmes Planit për rritje të përshpejtuar ekonomike

Besimi me komunitetin e biznesit – Dyfishimi i rritjes ekonomike me Planin e financimit të rritjes së përshpejtuar

SEFF shndërrohet në forum për shkëmbim të ideve – Rekomandimet e Konferencës të miratuara nga Qeveria, do të bëhen pjesë e dokumenteve strategjike

Ripërtrirje fiskale dhe mbështetja e ekonomisë në botë POST-PANDEMIKE

Konferenca “Rimëkëmbja ekonomike dhe zhvillimi pas kovid”: Çfarë do të shërojë plagët e ekonomisë të shkaktuara nga pandemia?

Konferenca për post-kovid zhvillimin: Si të shftytëzoni përvojat e krizës së koronës për reforma pozitive?