#SEFF2021

АГЕНДА 2021
УЧЕСНИЦИ 2021
ГАЛЕРИЈА 2021


Економски и финансиски форум 2021

Панел I – Глобални и регионални предизвици и перспективи за опоравување и раст

Панел II – Макроекономски политики и јавни финансии во постпандемскиот период


Панел III – Добро управување и општествена кохезија

Панел IV – Јавни и приватни инвестиции и конкурентност

Панел V – Паметна и зелена економија

Панел VI – Човечки капитал и инклузивен раст