President @SPendarovski #SEFF2021 
“We cannot fight the global threat separately. We need to act together & together we shall build a safer world with solutions & measures that are based on real data”

💬Governor #RolfWenzel at #SEFF today:

✔️In🇲🇰and #WesternBalkans people see #socialinfrastructure as a priority area for government investment
✔️Underinvestment in social sectors 📈brain drain
✔️#CEB is proud to be a partner for #WB countries for projects with a 💪social focus

MF @Fatmir_Besimi on the Concluding remarks 📣 “If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Thanks to all participants” #SEFF #SEFF2021

Thank you MF @Fatmir_Besimi #TrajkoSlaveski #AbdulmenafBexheti #DimitarKovachevski #GligorBishev @ZJovanovski65 #NikolaPopovski #VladimirGligorov & #JelenaTast for your concluding remarks #SEFF #SEFF2021

President @SPendarovski #SEFF2021 
“We cannot fight the global threat separately. We need to act together & together we shall build a safer world with solutions & measures that are based on real data”

💬Governor #RolfWenzel at #SEFF today:

✔️In🇲🇰and #WesternBalkans people see #socialinfrastructure as a priority area for government investment
✔️Underinvestment in social sectors 📈brain drain
✔️#CEB is proud to be a partner for #WB countries for projects with a 💪social focus

MF @Fatmir_Besimi on the Concluding remarks 📣 “If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Thanks to all participants” #SEFF #SEFF2021

Thank you MF @Fatmir_Besimi #TrajkoSlaveski #AbdulmenafBexheti #DimitarKovachevski #GligorBishev @ZJovanovski65 #NikolaPopovski #VladimirGligorov & #JelenaTast for your concluding remarks #SEFF #SEFF2021

ПАНЕЛИ

Панел 1:

Глобални и регионални предизвици и перспективи за закрепнување и раст

ПАНЕЛ I

Панел 2:

Макроекономски политики и јавни финансии во постпандемскиот период

ПАНЕЛ II

Панел 3:

Добро управување и општествена кохезија

ПАНЕЛ III

Панел 4:

Јавни и приватни инвестиции и конкурентност

ПАНЕЛ IV

Панел 5:

Паметна и зелена економија

ПАНЕЛ V

Панел 6:

Човечки капитал и инклузивен раст

ПАНЕЛ VI

Панел I

Панел II

Панел III

Панел IV

Панел V

Панел VI

ЗА СЕФФ

Скопје eкономски и финансиски форум (СЕФФ) е нова иницијатива на Министерството за финансии со цел да ги олесни дебатите за јавни политики на релевантни теми за Република Северна Македонија и Југоисточна Европа преку годишни конференции, повремени семинари и портал за политички анализи и коментари.

Неговата цел е да поттикне синергија на идеи и иницијативи од креатори на политики, политички претставници, меѓународни партнери за развој, граѓанско општество, академици и други експерти и засегнати страни за подобрување на политичкиот дијалог за економски и финансиски теми од национално и регионално значење.

КОЈ

Министерство за финансии на Република Северна Македонија

ШТО

Прва годишна конференција – „Економско закрепнување и раст по Ковид“

КОГА

6-7 септември, 2021 г.

КАДЕ

DoubleTree, Хилтон, Скопје